ลงทะเบียนสมาชิกห้องสมุด / Member Register

* เลขประจำตัวประชาชน / Nationality ID
* ประเภท / Type
* ชื่อ / Given name
* นามสกุล / Surname
* ที่อยู่ / Address
  ถนน / Street
  ตำบล - แขวง / Sub District
  อำเภอ - เขต / District
* จังหวัด / Province - City
  รหัสไปรษณีย์ / Post Code
  โทรศัพท์ / Telephone
  E-Mail
  โทรศัพท์สำรอง
  ที่อยู่สำรอง
* วันที่สมัครสมาชิก / Member date
* เป็นสมาชิกถึงวันที่ / Expired Date
* ความสนใจ / Interesting , ,
,
* : required